Wychowanie Ekologiczne, czyli edukacja, głupcze!

0
454

Do:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Środowiska

Temat:
Szkolna godzina wychowawcza i EDUKACJA „BIO”.
Edukacja na poziome klas I-VIII.

Szanowni Państwo!

Nie ma odwrotu od Gospodarki Obiegu Zamkniętego tzw. GOZ.

Dla każdego mieszkańca Ziemi nie ma odwrotu od zasady 6RE:
REduce, REuse, REcycle, REplace, REpair, REcovery.

Nie ma odwrotu od ZAANGAŻOWANIA każdego z NAS w zbieranie, segREgowanie i eliminowanie ZUŻYTYCH produktów i dóbr.

NARZĘDZIA są, ale brakuje DYSCYPLINY.

Jednym z moich pomysłów ZDYSCYPLINOWANIA jest „WCIERANIE” wiedzy BIO poprzez EDUKACJĘ. 

Opracować PROGRAM lekcji wychowawczych i na jego podstawie wyprodukować serial dokumentalny albo fabularny o zasadach 6RE-BIO.
Rozpisać konkurs na scenariusz serialu o tematyce 6RE-BIO, wybrać dwa scenariusze, nakręcić i zacząć wyświetlać na lekcjach WYCHOWAWCZYCH.

Należy poświęcić jedną lub dwie lekcje w miesiącu na prezentację serialu.
10 – 20 lekcji w roku, przez 8 lat. Drugi serial w następnym roku szkolnym. A potem zmiana na pierwszy i tak dalej.

Moim zdaniem po pierwszym roku 30% uczestników lekcji wyjdzie w ŚWIAT z praktyką 6RE, następne 30% wyjdzie na ŚWIAT z potencjałem na zrozumienie REguły 6RE, a ostatnie 40% kpiąc i wyśmiewając nie zrobi nic.

W drugim roku proporcje się zmienią na 40/40/20.
A potem?

Chciałoby się mieć 6RE-Szwecję w Polsce! Dzieci w przedszkolach uczą się segregacji i kompostowania na zajęciach lekcyjnych tak jak uprawiają sport na lekcjach WF.

PS
Dla niewtajemniczonych, tłumaczę zasady 6RE w mojej interpretacji: 

REduce – minimalizujmy…

REuse – ponownie użyjmy…

REcycle – odzyskajmy surowce z produktu i wykorzystajmy je ponownie  …

REplace –  zastąpmy, wymieńmy, zamieńmy… aby było trwalsze…

REpair – naprawmy…

REcovery (energy)  –  jak już nie ma rady to odzyskajmy jako energię…

Warszawa, 11.08.2022