REguła 6 RE, czyli główka pracuje

0
521

REguła 6 RE, czyli GŁÓWKA PRACUJE. 

Pamiętam ten slogan z dzieciństwa. I niech będzie naszym MOTTO.

PRAWIE NIESKOŃCZONA ILOŚĆ PRODUKTÓW NA ŚWIECIE

Gdzie JEST początek 6RE?  

Niech Główka Pracuje ZAWSZE TAK, aby można ZASTOSOWAĆ  REgułę 6RE

REduce, REuse, REcycle, REplace, REpair, REcovery

W MOJEJ interpretacji: 

REduce – minimalizujmy…

REuse – ponownie użyjmy…

REcycle – odzyskajmy surowce z produktu i wykorzystajmy je ponownie …

REplace –  zastąpmy, wymieńmy, zamieńmy…, aby było trwalsze…

REpair – naprawmy…

REcovery (energy) – jak już nie ma rady to odzyskajmy jako energię…

Początek i koniec jest w głowie każdego z nas. W KAŻDYM z NAS. Musi być. Świadomie. 

I dlatego EDUKACJA powinna być na pierwszym miejscu, na początku całego łańcucha 6RE, jak i na jego końcu. Bo w środku są głównie DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA DUŻĄ SKALĘ. Wielu.  

A my, a JA, potrzebujemy EDUKACJI JEDNOSTKI. JEDNOSTKA jest początkiem. W GŁOWIE:

a/ TWORZENIA

b/ ZBIERANIA 

c/ PIERWSZEJ SELEKCJI

… a dalej w łańcuchu pojawiają się już ORGANIZACJE. Czyli Firmy zajmujące się logistyką, sortowaniem, przetwarzaniem lub utylizacją. ORGANIZACJE, które tworzą dużą część łańcucha RE. Środka łańcucha.  

To MY jesteśmy, a właściwie TY jesteś, na POCZĄTKU I KOŃCU łańcucha.  

Edukujmy SIĘ na każdym etapie. Edukujmy INNYCH na każdym etapie życia. Młody, Stary – nieważne.

POCZĄTEK i KONIEC: TWORZENIE i ZBIERANIE. ZALEŻNE I NAJWAŻNIEJSZE OGNIWA łańcucha.

  • Etap TWORZENIA – źródło powstawania wyrobu. 

Garstka populacji na świecie zajmuje się TWORZENIEM dóbr, tzn. konstruowaniem produktów. KONSTRUKTORZY. Dla nich końcowe przeznaczenie „dobra” definiuje użycie konkretnych SUROWCÓW. To ONI są WYEDUKOWANI, ale tylko w kierunku UŻYTECZNOŚCI, ale nie 6RE. Oni też muszą się dokształcać, poznawać, rozumieć… i u nich też musi GŁÓWKA PRACOWAĆ, tylko tyle, że bardziej… ☺

DRODZY KONSTRUKTORZY!

Minimalizujmy udział SUROWCÓW – REduce, potem zastanówmy się czy będzie można WYRÓB ponownie użyć – REuse, a na końcu oznaczmy tak, aby można go poddać recyklingowi – REcycle.

Jeżeli NIE, to zaczynamy myśleć o REplace, czyli czy nie można go jednak czymś ZASTĄPIĆ? 

Potem REpair – oddać fachowcom do naprawy. 

A na końcu, jak już alternatyw brakuje: REcover czyli odzyskać ENERGIĘ …. Niech każdy sobie dopowie… JAK. ☺

PRODUKTY Jednosurowcowe (jednomateriałowe) należą do mniejszości.

W większości wyrobów SUROWIEC I DALEJ PRODUKT jest WIELOMATERIAŁOWY. 

Produkt taki jest CODZIENNOŚCIĄ, bo…. inaczej się nie da. Nie mamy na to wpływu. 

EDUKUJMY się tak i skupmy się na takim tworzeniu produktów, aby po zakończeniu ich cyklu życia można zastosować 6RE….

  • Etap ZBIERANIA i pierwszej SELEKCJI.

Cała POPULACJA Świata minus GARSTKA KONSTRUKTORÓW musi ruszać główką, by pracowała.

Tylko tyle, że w dużo mniejszym stopniu jak u KONSTRUKTORÓW. Ale zawsze musi GŁÓWKA PRACOWAĆ. 

Jak już cykl życia pierwotnego produktu kończy się, należy ruszyć główką i ponownie ZAGOSPODAROWAĆ.

PRAKTYCZNIE mamy już możliwości w Polsce do ODDANIA produktu w sposób właściwy… z poziomu GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Wymaga to jednak od nas samych ZAANGAŻOWANIA.

ZAANGAŻOWANIA, w zamian za które, w znaczeniu chwili, NIC NIE ZYSKUJEMY W ZAMIAN. 

Bo tak NASZA GŁÓWKA PRACUJE, przecież …. NAM SIĘ zawsze MUSI OPŁACAĆ….  Bo co powie SZWAGIER jak się dowie, że zrobiłeś coś BEZINTERESOWNIE? No co powie….? 

Żeś CYMBAŁ i KRETYN. Bo on to dopiero… interesy robi… a ostatnio w nocy wywiózł do lasu kontener z odpadami z budowy. I nikt go nie widział. DUMA rozpiera szwagra! HA! Ale ZUCH!   

NIC BŁĘDNIEJSZEGO!

TEN pierwszy krok Twojego ZAANGAŻOWANIA to pierwszy ETAP do POPRAWY… Poprawy tego co każdy może sobie dopowiedzieć… Zmiany zacznij od siebie.

Z poziomu GOSPODARSTWA DOMOWEGO możemy zutylizować już chyba prawie wszystko:

PLASTIKI, METALE, SZKŁO, BIO ODPADY, ZMIESZANE, MEBLE, GABARYTY, ELEKTRONIKA, ODPADY POBUDOWLANE ITD.….., tylko musisz się ZAANGAŻOWAĆ…. Znaleźć miejsce w kuchni lub poza nią, zwieźć windą, wrzucić  do odpowiedniego pojemnika lub też zawieźć, dostarczyć, spalić trochę benzyny, czy też zapłacić za kontener ze śmieciami z budowy. 

EFEKTY pierwszego ETAPU będą widoczne… nie jutro, ale za pół roku, po roku, czy później. Jak Gospodarka (trochę jednak regulowana ustawami) zacznie chłonąć śmieci jako PEŁNOWARTOŚCIOWY SUROWIEC.

TYLKO NIE DO LASU Z TYM!

DA SIĘ… I NIE MÓW, ŻE NIKT TAK NIE ROBI, ŻE WSZYSCY KRADNĄ, ŻE POLITYCY TO ŁACHUDRY, ŻE, ŻE, ŻE….. BO JAK TAK MYŚLISZ I MÓWISZ TO…. RZECZYWIŚCIE SZWAGIER MA RACJĘ!!  

ZMIANY ZACZNIJ OD SIEBIE!