Płatki PET, Płatki rPET są BIO?

0
511

Dlaczego niektórzy twierdzą, że PET jest BIO? BIO w sensie GOZ. Bo taka interpretacja pojęcia BIO funkcjonuje. 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), nazywana CYRKULARNĄ, polega na ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. W ten sposób ograniczamy ujemne odziaływanie na Naturę wytwarzanych produktów. Ekonomicznie – czyli tak konstruujmy, planujmy, produkujmy, przerabiajmy i używajmy, by PONOWNIE je wykorzystać.
Zamykajmy Pętlę Procesów Produkcyjnych tak, aby powstałe przy produkcji WYROBY i ODPADY były SUROWCAMI w kolejnych produkcjach dóbr.  Zmniejszajmy udział energii, wody, surowców itd.
MINIMALIZUJMY tak, aby łatwo było PONOWNIE użyć tych samych materiałów do produkcji tego samego lub użyć do innych dóbr.

W ten scenariusz wpisuje się PLASTIK, nazwijmy potocznie tworzywo sztuczne o skrócie PET (politereftalan etylenu), termoplastyczny polimer z grupy poliestrów. Jeden z najpopularniejszych PLASTIKÓW w użyciu w przemyśle opakowaniowym. Najłatwiej rozpoznawalnym i identyfikowalnym z niego produktem są BUTELKI PET.
I całe szczęście! Dlaczego?
Otóż:
a/ bo potrafimy go (w miarę) łatwo zebrać ponownie po użyciu (łatwo identyfikowalny przecież….);
b/ bo potrafimy go przygotować do ponownego użycia;
c/ bo przygotowujemy go do ponownego użycia w tym samym wyrobie;
d/ bo przygotowujemy go do ponownego użycia w innym wyrobie; (plastikowyrecykling.pl).

PET, TEORETYCZNIE możemy przetwarzać 12-krotnie, ale może też w nieskończoność (plastikowy recykling)……………………?! Jak?
Istotą procesu PONOWNEGO „ZAWRACANIA” PET jest LEPKOŚĆ (iV). Tarcie wewnętrzne płynu (PET w płynie w wysokich temperaturach) podczas przepływu.

REOLOGIA.
REOLOGIA i jej badania nad płynięciem substancji doprowadziła do ROZWIĄZANIA problemu „ZAWRACANIA” i ponownego użycia PET, o właściwościach ORYGINAŁU. ORYGINAŁU powstałego bezpośrednio w wyniku obróbki ropy naftowej.
Proces można opisać w skrócie: zużyta butelka PET podlega myciu i cięciu, w wyniku czego powstają PŁATKI PET. Zwyczajowo w Polsce materiał ten nazywamy rPET (RPET). Tłumacząc: rPET – PET z recyklingu.
Aby rPET (RPET) stał się znowu jak „ORYGINAŁ” z ropy, należy przeprowadzić procedurę produkcyjną. 

Po pierwsze: należy określić wartość lepkości (iV) płatka. Do pomiaru służy przyrząd o nazwie wiskozymetr.
Lepkość płatka jest niższa niż lepkość „ORYGINAŁU”.
Po ocenie, wprowadzamy płatek do reaktora polikondensacji metodą „solid” SSP lub „liquid” LSP i w zależności od użytej metody podnoszenia iV, po określonym czasie, otrzymujemy płatek lub płyn o wartości ORYGINAŁU. ORYGINAŁU z ropy.
Następnie płatki poddawane są procesowi topnienia (płyn już jest gotowy) i dalej w wyniku dwóch następnych technologii powstaje surowiec do ponownej produkcji butelek i/lub folii płaskiej.
Do produkcji butelek płatek musi zostać poddany procesowi „REGRANULACJI”, do produkcji folii wystarczy postać „płatka”.
Następnie procesujemy rPET (RPET) wg technologii dla materiałów ORYGINALNYCH.
Powstaje butelka PET (RPET) lub folia np. do termoformowania rPET (RPET).  FOLIA po procesie termoformowania może stać się produktem do pakowania żywności. Np. tacką do przechowywania warzyw, fastfood, owoców, kubkiem do picia, kubkiem do jogurtów, kefiru itd., itp.

Proces: Bottle-to-Bottle.
Jak na wstępie zaznaczyłem butelka PET jest łatwo identyfikowalna (co za tym idzie łatwo „zbieralna”) po użyciu. W świecie produkcji ten segment recyklingu kryje się pod pojęciem Bottle-to-Bottle. I to działa. 

Proces: Bottle-to-Textile.
Płatek butelkowy używany do produkcji UBRAŃ. Po zużyciu, które w zasadzie, FIZYCZNIE NIE WYSTĘPUJE, GDYŻ TAKIE WYROBY SĄ WIECZNE, JAK BUTELKI PET, POWINNO SIĘ JE WYRZUCAĆ DO PLASTIKÓW.
I CO DALEJ? ZAWRACAĆ! ALE JAK? BO….. ILE Z BILIONÓW UBRAŃ PET TRAFIŁO DO RECYKLINGU? ŚMIEM TWIERDZIĆ, ŻE ZERO KG. I CO? I NIC. W OCEANACH NIE PŁYWAJĄ, ALE ROZKŁADAJĄ SIĘ TAK SAMO TYSIĄC LAT.
Ale to też działa, na opak, ale działa…… ale czy to jest GOZ?
Chyba niekoniecznie….
Może zakazać robić ubrania z rPET? Może??

Proces: Tray-to-tray
W wyniku braku surowca PET do recyklingu, gdzie głównie rPET jest wykorzystany do procesu Bottle-to-Bottle oraz procesu Bottle-to-Textile, szukamy kolejnych alternatyw pozyskania płatków rPET.
A jest nim proces Tray-to-tray tzn. ZAWRACANIE tacek i innych wyrobów opakowaniowych z PET/rPET do ponownego obrotu produkcyjnego. Jest to wyzwanie, które jak na razie PRZERASTA nasze możliwości ludzkiego umysłu. Brzmi to sarkastycznie ale jak na razie jest to PRAWDA.
Problemem staje się tacka, kubek i inny wyrób powstały w wyniku termoformowania.
Inaczej: Problemem NIE jest ich produkcja ale PROBLEMEM jest ich zbieranie PO UŻYCIU.
TEORETYCZNIE i PRAKTYCZNIE: NALEŻY JE WYRZUCAĆ DO PLASTIKÓW.
Ale kto dalej je rozpozna i przekieruje do odpowiednich odbiorców materiałów do recyklingu?
ALE…… jest JEDEN wyjątek: w POLSCE
Ktoś na świecie beluje TACE, tak jak butelki, w SZEŚCIAN M3.
Ktoś to robi bo…… mamy w Polsce ODBIORCĘ zbelowanych tacek.
W Polsce mamy pionierów obróbki.

Tray-to-tray!!
Pionierzy z Polski.
Tray-to-tray Pioneers from Poland.
Firma z Jaworzna: T&R BIOeko.
Można? Można!!!! Z zużytych tacek produkują folie twarde do termoformowania  kolejnych tacek 100% rPET do u kontaktu z żywnością. Wreszcie POLSKA Firma jest LIDEREM na światowym rynku Tray-to-Tray!! Gratulacje!!