Papier czy plastik. Też masz problem, gdzie wyrzucać karton po mleku czy soku?

0
282

Segregacja odpadów przez konsumentów to początek sukcesu (lub porażki) systemu gospodarki odpadami.

Z posegregowanych frakcji jesteśmy w stanie odzyskać nawet 10 razy więcej surowców wtórnych niż z pojemnika na odpady zmieszane.

Edukacja – SEGREGACJA

Kartony po soku i po mleku zawsze wyrzucaj do „żółtych” pojemników (na odpady sztuczne i metale). Wówczas istnieje duża szansa ich prawidłowego recyklingu.

Co zrobić z zakrętką od kartonu mleka?

Nakrętki są sztuczne, zatem — tak samo jak kartony po mleku — powinny trafić do kosza na tworzywa sztuczne i metale. Możesz je wrzucić do worka luzem bądź nakręcić na karton po wcześniejszym zgnieceniu go.

Obecnie zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi (SUP) w UE nakrętki na kartonach do żywności coraz powszechniej będą na „trwałe” przytwierdzane do opakowania.

Przedsiębiorcy nie mają na to wpływu i czy to wygodne dla konsumenta czy nie takie rozwiązanie jest docelowym.

Najlepiej po opróżnieniu kartonu zakręcić nakrętkę i wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Zapraszam wszystkie firmy, które mogą segregować kartony do kontaktu. Odbierzemy je i przekażemy do recyklingu.

Dajmy drugie życie odpadom.

Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7116751793514033153/

Autor jest prezesem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), doradcą ds. ekoprojektowania, opakowań i środowiska.