Less. All you need is less

0
313

MNIEJ. WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJEMY TO MNIEJ.

Nie ma jednej drogi do Zmniejszania(Z) Efektu(E) Cieplarnianego(C)

Wszystko produkowane na świecie, powinniśmy tak konstruować, produkować, użytkować i utylizować by REguła 6RE była STANDARDEM.
Pierwszym standardem drogi do ZEC.

Drugim standardem to “MNIEJ”. Posiadanie. Mniej wszystkiego.

MNIEJ kupuj.
MNIEJ utrzymuj; masz więcej miejsca.

MNIEJ wyrzucaj. Mniejszy problem z utylizacją.

I wtedy: 

MNIEJ przetwarzasz >>>
MNIEJ odzyskujesz
>>>
MNIEJ spalasz
>>>

>>>    więc produkujesz ZERO emisji gazów cieplarnianych.

No i znowu jest MNIEJ.

Twórzmy nowy kierunek:  

MNIEJ MATERIALNIE, A WIĘCEJ MENTALNIE.

BYĆ lub MIEĆ? 

Oto jest pytanie! 

A odpowiedź?

MNIEJ, tylko MNIEJ MIEĆ.