Etyka w biznesie BIO

0
301

ETYKA W BIZNESIE BIO.

BIO jako nowy kierunek w tworzeniu dóbr.
Dóbr, które przy tworzeniu i podczas swojego cyklu życia mają
NISKI (KRÓTKI) ŚLAD WĘGLOWY.

Czy etyka w biznesie BIO ma być inna niż całej „reszcie” biznesu?
Czy po to jest tworzenie dóbr BIO by było w rozumieniu czyste, nieoszukane, nieskazitelne, prawdziwe, zdrowe, generalnie ETYCZNE?

JAK zwykle najtrudniej ZDEFINIOWAĆ, nazwać.
DOBRO jest przeciwieństwem ZŁA.
MĄDRE CZY GŁUPIE.

Co to ta etyka w biznesie?
Po co etyka w biznesie?
Czy można zachowywać się etycznie w biznesie?
Czy pozwalamy sobie na Etykę w Biznesie?
Czy coś przeszkadza w zachowaniach etycznych w biznesie?
Czy jest potrzeba etycznych zachowań w biznesie?
Komu to potrzebne?
Etyka przeszkadza w Biznesie?

Czy w ogóle można się tak zachowywać?
Otoczenie pozwala? Otoczenie jako konkurencja.

Etycznie postępujący właściciel
Etyczne wynagrodzenie
Etyczne godziny pracy
Etycznie pracujący pracownik
Etyczne postępowanie z dostawcami
Etyczne postępowanie z klientami
Etyczne zyski
Etyczni współwłaściciele

Etyka w Biznesie. I w BIO.
Utopia?
TAK?
NIE?
ZDECYDUJ SAM!
I CZY KOMUŚ ZALEŻY NA ETYCE W BIZNESIE?

………………….?!