Recykling, upcykling, downcykling, reusing…, czyli o redukcji i ponownym wykorzystaniu odpadów

0
Najlepszym sposobem redukcji odpadów i zaprzestania marnotrawstwa zasobów jest oczywiście ograniczenie konsumpcji. Zużywać mniej (!), bowiem zasoby wyczerpują się, wytwarzanie dóbr generuje emisję gazów...

PET? HDPE? PP? Recykling różnych rodzajów plastiku

0
Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie konsumenckie (Republic Services) wykazało duże zamieszanie w kwestii właściwych praktyk recyklingu tworzyw sztucznych, ujawniając jednocześnie wysoki poziom społecznej ignorancji...

Ekodizajn, czyli jak ekologicznie projektować opakowania z plastiku

0
Popularność tworzyw sztucznych wzrasta, zaś intensyfikacja zastosowań generuje coraz większy strumień odpadów. Nie jest obecnie możliwe kompletne wyeliminowanie plastikowych wyrobów z gospodarki, możliwa jest...

“Save Plastic” zamiast “Hate Plastic”, czyli plastikowe odpady jako zasoby, a...

0
Będziemy powtarzać to jak mantrę: plastik nie jest taki zły. W przypadku tworzyw sztucznych ważne są jednak zarówno metody recyklingu, jak i realizacja odpowiednich...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Podnoszenie efektywności recyklingu

0
Obraz selektywnej zbiórki, sortowania, recyklingu, perspektyw i kierunków rozwoju według raportu “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” IOŚ PIB1, przedstawiliśmy w trzech odsłonach. Teraz pora...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Kierunki rozwoju recyklingu...

0
Kwestie dotyczące zbiórki, sortowania oraz samego recyklingu odpadów plastikowych według raportu “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE”1 Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiliśmy...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Sortowanie i recykling

0
Sytuację w obszarze selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych na podstawie opracowania “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” IOŚ PIB1 przedstawiliśmy w części 1 raportu...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Produkcja oraz selektywna...

0
Część 1. Produkcja tworzyw sztucznych oraz selektywna zbiórka odpadów z plastiku. Zgodnie wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu ilość recyklowanych opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2030...

Recykling papieru. Rynek makulatury w Polsce i na świecie

0
Odzysk oraz recykling papieru stanowią ważną część gospodarki odpadami. Przetwarzając makulaturę nie tylko oszczędzamy lasy, ale także zużywamy mniej energii (o 65%), mniej wody...

Zły plastik?

0
Plastik to obecnie materiał o złej sławie. Zalega przy drogach, w lasach, morzach, oceanach, przełykach i żołądkach zwierząt. I nie znika (a raczej zajmuje...

Najnowsze posty