Opakowania inteligentne i aktywne – marketingowy gadżet czy istotny dodatek

0
Jak dotychczas funkcje opakowań ogniskowały się wokół ich atrybutów ochronnych, transportowych i marketingowych. Opakowanie przede wszystkim miało (i ma) stanowić barierę zabezpieczającą produkt przed...

Ekodizajn, czyli jak ekologicznie projektować opakowania z plastiku

0
Popularność tworzyw sztucznych wzrasta, zaś intensyfikacja zastosowań generuje coraz większy strumień odpadów. Nie jest obecnie możliwe kompletne wyeliminowanie plastikowych wyrobów z gospodarki, możliwa jest...

“Save Plastic” zamiast “Hate Plastic”, czyli plastikowe odpady jako zasoby, a...

0
Będziemy powtarzać to jak mantrę: plastik nie jest taki zły. W przypadku tworzyw sztucznych ważne są jednak zarówno metody recyklingu, jak i realizacja odpowiednich...

Energia z wodoru. Nadal przyszłość czy już teraźniejszość

0
O wodorze jako paliwie przyszłości mówi się od dawna. Jednak jego niewielki udział w miksie energetycznym (0,2%) sprawia, że owa przyszłość ciągle wydaje się...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Podnoszenie efektywności recyklingu

0
Obraz selektywnej zbiórki, sortowania, recyklingu, perspektyw i kierunków rozwoju według raportu “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” IOŚ PIB1, przedstawiliśmy w trzech odsłonach. Teraz pora...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Kierunki rozwoju recyklingu...

0
Kwestie dotyczące zbiórki, sortowania oraz samego recyklingu odpadów plastikowych według raportu “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE”1 Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiliśmy...

Raport o stanie zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych. Sortowanie i recykling

0
Sytuację w obszarze selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych na podstawie opracowania “GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” IOŚ PIB1 przedstawiliśmy w części 1 raportu...

Zapobiec wylesianiu, czyli dymy nad deszczowym lasem

0
Las jest ważnym elementem ekosystemu. Choć jego rola w przechwytywaniu emitowanego dwutlenku węgla jest ograniczona, pełni on szereg innych ważnych funkcji. O niektórych już...

Baterie samochodów elektrycznych. Kwestie zagospodarowania odpadów

0
Choć rynek motoryzacyjny nie należy jeszcze do samochodów elektrycznych, w niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej zostanie przez nie zawłaszczony i zdominowany. Jeśli tak właśnie się stanie...

Recykling doskonały, czyli jak radzić sobie z plastikiem

0
Dyskusje nad przyszłością technologii recyklingu opakowań plastikowych trwają. Czy dostępne dziś metody mechaniczne zastąpione zostanę przez chemiczną obróbkę tworzyw sztucznych? Zdaniem niektórych ekspertów tak...

Najnowsze posty