rPET w oponie, REcykling w praktyce, GOZ w działaniu

0
Gospodarka w Obiegu Zamkniętym powoli przestaje być modelem przyszłości, stając się wyzwaniem współczesności. Producenci dopingowani stosownymi przepisami i społeczną presją starają się realizować wytyczne...

Grzejniki c.o. Instrukcja obsługi

0
REguluj przepływ ciepłej wody. NIE ZASTAWIAJ grzejnika meblami. NIE ZASŁANIAJ grzejnika firankami czy zasłonami. NIE OTWIERAJ okien jak masz odkręcone grzejniki na “5”. Zakręć grzejnik na “*”, otwórz...

Co i gdzie, czyli właściwa segregacja odpadów

0
Choć wydaje się, iż kwestia właściwej segregacji odpadów jest już tematem powszechnie oklepanym i cokolwiek nudnawym, dla czystości (nomen omen) sumienia, jak również sprowokowani...

Biogaz? Dlaczego nie!

0
Debaty toczące się w kontekście kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie w wielu wypadkach dotykają kwestii niewystarczającego wykorzystania energii płynącej ze źródeł odnawialnych. Słońce...

O nawozach sztucznych, czyli jak wyżywić rosnącą populację ludności bez szkód...

0
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji rolnej stanowią poważny wkład do globalnej puli emisyjnej (około 15%). Głównym komponentem jest tu podtlenek azotu, którego źródłem...

Budynki BIO. Pasywne i energooszczędne

0
Budujmy mieszkania i budynki PASYWNE lub ENERGOOSZCZĘDNE. Instalujmy w nich POMPY CIEPŁA, REKUPERACJĘ, FOTOWOLTAIKĘ; tam są one NAJSKUTECZNIEJSZE. Wiem, bo mieszkam w budynku pasywnym, mam pompę ciepła...

6RE w przypadku opony, czyli (nie) palimy gumy

0
Konieczności działania według zasady 6RE (REduce, REuse, REcycle, REplace, REpair, REcovery) daliśmy wyraz w jednym z poprzednich wpisów. Dywagując nad praktyczną stroną zastosowania tego...

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!

0
Tekst ten sprowokowany został widokiem wycinki starych, nadszarpniętych wiatrem drzew przydrożnych, wycinki, której to obraz towarzyszył nam podczas podróży do szkoły. Dzieci zadawały pytania,...

Wspieramy kulturę

0
O wyjątkowej roli kultury w życiu (bio) każdej społeczności przekonywać nie będziemy. Nie będziemy też przywoływać nieprawdziwej, acz sugestywnej, anegdoty związanej z niezłomną postawą...

Butelki z PET, czyli butelki wielokrotnego użytku

0
Duża część społeczeństwa, ekologów, biofascynatów, producentów butelek szklanych, błędnie uważa, że butelek z PET nie można użyć ponownie i nadają się tylko do śmieci....

Najnowsze posty