CREDO

Warunki klimatyczne na Ziemi ulegają radykalnym zmianom. Zasoby wyczerpują się lub są marnotrawione. Natura z winy człowieka ulega degradacji, a jakość życia w wielu miejscach świata obniża się. Ignorancja, brak szacunku dla przyrody oraz jej przedmiotowe rozumienie, priorytetowe traktowanie korzyści ekonomicznych, ale także ślepe poddawania się dyktatowi populistycznych obrońców środowiska – to tylko niektóre z eko-widm krążących nad współczesnym społeczeństwem.

Trybów cywilizacji nie da się zatrzymać – stąd obowiązek podnoszenia poziomu świadomości zagrożeń wynikających z jej ewolucji, w tym stymulacji wzrostu stopnia edukacji społecznej w obszarze zielonych technologii, funkcjonowania w horyzoncie gospodarki o obiegu zamkniętym, czy choćby elementarnej segregacji odpadów.

Konieczność zmiany nawyków wynikająca z popularyzacji nowego stylu życia w obliczu realiów zmieniającej się rzeczywistości wydaje się zasadna i niezbędna. To wyzwanie, którego implikacje powinny stać się trwałym elementem współczesnej kultury. Bez górnolotnych konstatacji, bez popularyzowania histerycznych nawoływań eko-proroków. Jedynie prosta konieczność codziennej rutyny, zwyczajne obowiązki wynikające z właściwego rozumienia zaistniałej sytuacji. Oto żelazne elementy nowoczesnego bon tonu.

Serwis nasz budowany jest na bazie doświadczeń osób działających w obszarze produkcji i gospodarowania opakowaniami biodegradowalnymi, z polimerów syntetycznych oraz biopolimerów, osób świadomych konieczności podjęcia wyzwań związanych ze zmianą przyzwyczajeń (stylu życia), osób, dla których podnoszenie poziomu wiedzy społecznej w obszarze szeroko rozumianych związków z przyrodą i otoczeniem jest czynnikiem kluczowym i decydującym w kontekście ewolucji postawy życiowej, transformacji metod produkcji towarów, sposobów wytwarzania żywności, recyklingu, czy modyfikacji nawyków konsumpcyjnych.

Sprostanie współczesnym wyzwaniom ekologii leży nie tylko w gestii organów władzy, organizacji pozarządowych czy ponadnarodowych korporacji; to zadania dla każdego świadomego tych wyzwań człowieka.

Bądź świadomy. Zyskaj szerszą perspektywę. Masz wpływ na wartość śladu ekologicznego. Działaj mądrze i roztropnie.